Concepten in de timmerindustrie

Concept I, II en III

De nieuwe afleverconcepten van gevelproducten.

Helderheid creëren

Wij willen u op de hoogte brengen van de meest recente ontwikkelingen van de afleverconcepten I, II en III. Zoals u misschien al weet worden deze concepten genoemd in de nieuwe BRL0801 om helderheid te brengen over de gevelproducten in de timmerindustrie.

Waarom de concepten I, II en III ?

Wat wij als timmerindustrie allemaal kunnen leveren, moet beter bekend worden bij de beslissers in onze markt. Daarover kan geen misverstand bestaan. Maar waar momenteel wel misverstand over bestaat, is dat een timmerfabrikant nu wordt afgerekend op het eindproduct, terwijl hij een halffabrikaat levert. Om dat voor altijd uit de wereld te helpen zijn de
concepten I, II en III opgenomen in de nieuwe BRL0801.

Wat houden de concepten I, II en III nu precies in ?

De concepten maken het opdrachtgevers van gevelproducten makkelijk. Makkelijk in wat ze bestellen en vooral makkelijk in wat ze van de timmerindustrie gaan krijgen en mogen verwachten. Een goede manier om de verantwoordelijkheden over en weer duidelijk te krijgen. Hier de concepten voor u op een rij:

Concept I

In dit concept levert de timmerfabriek traditioneel de kozijnen, in de grondverf, als halfproduct aan op de bouw. Het bouwbedrijf kan, passend in zijn bouwwijze en onder zijn verantwoordelijkheid, het product plaatsen en compleet maken. Het afschilderen dient binnen 6 maanden na plaatsen te gebeuren.

Concept II

In dit concept zijn de gevelproducten vanuit de fabriek voorzien van aanvullende beschermlagen en detailleringen. Hierdoor wordt de duurzaamheid van onze gevelproducten verbeterd, waardoor de verzorging sterk wordt vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie
aanzienlijk wordt verlaagd. Het afschilderen hoeft pas 18 maanden na levering uitgevoerd te zijn.

Concept III

Het afmonteren, beglazen en aflakken geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant. Het geheel wordt gefabriceerd en afgewerkt onder geconditioneerde omstandigheden en levert een kwalitatief hoogwaardig product op. Doordat de timmerfabrikant
zelf verantwoordelijk is voor de montage op het werk kan hij hier een volledige 10 jaar garantie geven op het eindproduct.

Meer informatie kunt vinden op de site van de NBvT (www.nbvt.nl).