Keurmerken

SKH (KOMO)

Timmerfabriek Heerenveen is aangesloten bij de SKH. Hieronder een beknopte omschrijving betreffende de SKH.

SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en dié sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en hout gerelateerde producten. De verbetering/vergroting probeert SKH te bereiken door o.a. het gebruik van certificatiesystemen die onder nationaal en internationaal toezicht staan.

Zo staan de KOMO® certificatieschema's (de BRL-en) en de management certificatieschema's (ISO 9001, ISO 14001 en VCA) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en FSC-COC certificatie onder toezicht van de ASI.

De primaire activiteit van SKH is het uitgeven van certificaten aan aanvragers die aan de te stellen eisen voldoen. De inkomsten uit het uitgeven van certificaten is de bron van inkomsten van SKH.

Een ieder die geïnteresseerd is en vrijblijvend informatie aanvraagt m.b.t. een specifiek certificatie schema ontvangt een informatiebrief over dat onderwerp met de kosten van de certificatieprocedure en de jaarlijkse kosten voor de instandhouding en de daarop volgende controles.

 

NBvT

Timmerfabriek Heerenveen is ook aangesloten bij de NBvT oftewel de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten.

De NBvT is een brancheorganisatie die de kwalitatieve top van Nederlandse timmerfabrikanten vertegenwoordigt. Door te kiezen voor een timmerfabriek die is aangesloten bij de NBvT kiest u vanzelf voor kwaliteit.

De NBvT is meer dan alleen een brancheorganisatie voor aangesloten leden; het is ook een kenniscentrum voor marktpartijen. Architecten, een Vereniging Van Eigenaren, een opdrachtgever maar ook andere marktpartijen kunnen bij het kenniscentrum NBvT terecht voor gespecialiseerd advies over kozijnen, trappen, buitendeuren, binnendeuren en daken.

Veel specifieke vragen over producten en de toepassingen komen in de voorbereidende fase van een project naar voren. De uiteindelijke producent is vaak nog niet in beeld en kan daarom nog niet bijstaan met gericht, gespecialiseerd advies. Hier kan het kenniscentrum van de NBvT hulp bieden. Het kenniscentrum van de NBvT kan ondersteunen met gespecialiseerd advies, kan meedenken bij ontwerpen en kan details aandragen. Daarnaast kan het kenniscentrum gericht advies geven over toekomstig onderhoud, wet- en regelgeving en andere zaken die van groot belang zijn voor het uiteindelijke resultaat.

 

Politiekeurmerk

Thuiskomen en ontdekken dat er is ingebroken, is voor iedereen die het overkomt een ingrijpende gebeurtenis. Afgezien van de materiële schade en verlies, is er ook vaak sprake van emotionele gevolgen. Het kan lang duren voor u zich weer veilig voelt in uw eigen huis... De kans dat het u overkomt wordt vele malen kleiner als u zorgt voor gedegen deuren en kozijnen!

Timmerfabriek Heerenveen levert kozijnen die voldoen aan "Weerstandklasse 2", ofwel "Weerstandklasse Zwaar", volgens de richtlijn NEN 5096. Dit voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Wij gebruiken uitsluitend duurzaam en modern hang- en sluitwerk van gerenommeerde merken, dat uiteraard ook voldoet aan de bijbehorende Klasse 2. Dit is te herkennen aan de twee sterren op de producten.

Meer informatie over het keurmerk en over inbraakpreventie in het algemeen vindt u op www.politiekeurmerk.nl en uw plaatselijke politie. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor informatie over inbraakwerend timmerwerk.